Společnost Nucasa je mladá rozvíjející se společnost na poli realitního trhu, malých developerských projektů a investičních záměrů. Našim cílem je přinášet život do míst k tomu určených, opuštěných nebo zapomenutých. Vždy s ohledem na okolí a zdravý úsudek.